Zebrane wyniki badań zostały opracowane przez socjologa oraz zastawione z wynikami pracy "warsztatowego" zespołu badawczego współpracującego z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”. Następnie wspólnie opracowaliśmy środowiskową diagnozę potrzeb kulturalnych, a jej raport w formie 45 publikacji przedstawiliśmy gminnym decydentom i liderom lokalnym na spotkaniu inaugurującym Konkurs Grantowy w GOK w Mietkowie (15.06). Na tym spotkaniu wyświetlony został też film promocyjny, przygotowany przez zespół redakcyjny Okis.pl, podsumowujący akcję badawczą. Wyniki badań posłużyły nam również do skonstruowania regulaminu Konkursu Grantowego, aby odpowiadał on najoptymalniej na potrzeby wyartykułowane podczas spotkań z mieszkańcami. Potem zorganizowaliśmy spotkania promujące Konkurs Grantowy w tych samych miejscowościach, w których wcześniej przeprowadzaliśmy spotkania badawcze tj.: w Domanicach (18.06.), w Stróży (19.06.), w Milinie (20.06.),w Borzygniewie (21.06.) oraz jedno w Gmnazjum w Mietkowie(19.06). Podczas spotkań omawialiśmy proces diagnostyczny i pokazywaliśmy wyniki badań, a także promowaliśmy Konkurs Grantowy zbierając pomysły na nowe inicjatywy lokalne. Na zakończenie pierwszej części projektu „Gok dla każdego: poziom następny" zorganizowaliśmy spotkanie wyborcze w sali GOK w Mietkowie (22.06.2018 r.), podczas którego kapituła lokalna, złożona z autorów zakwalifikowanych inicjatyw lokalnych, wspartych przez Wójta gminy Mietków, dyrektora i instruktora programowego GOK-u oraz animatora NCK, wybrała siedem spośród trzynastu nowych inicjatyw lokalnych. Pomysły te bedą realizowane wspólnie z GOK w Mietkowie w drugiej części projektu „Gok dla każdego: poziom następny".
Poniżej zamieszczamy listę rankingową pomysłów na nowe, kulturalne inicjatywy lokalne zebrane podczas naboru w konkursie grantowym, które zostały pozytywnie zakwalifikowane do projektu po głosowaniu kapituły konkursowej w dniu 22.06.2018 r.

 

Lista rankingowa pomysłów na inicjatywę lokalną

zgłoszonych do konkursu grantowego

w ramach programu NCK Dom Kultury +Inicjatywy lokalne 2018

projekt: „Gok dla każdego- poziom następny”

 

Miejsce w rankingu

 

Tytuł projektu

Ilość pkt

I miejsce

„Gminne włóczykije”- fotograficzny przewodnik po Gminie Mietków

10 pkt

II miejsce

 

„Słowiańskie klimaty”-cykl wydarzeń

9 pkt

III miejsce

„Feta Barw”- festiwal kolorów

 

7 pkt

IV miejsce

 

„Stu chórzystów na 100-lecie Niepodległej Polski”

6 pkt

IV miejsce

 

„Idę w góry cieszyć się życiem”

 

6 pkt

IV miejsce

Warsztaty filmowe- Borzygniew

6 pkt

 

V miejsce

„Powrót do przeszłości”- Klub Seniora

5 pkt

 

V miejsce

 

„Folkowe Popołudnia” Domanice

5 pkt

VI miejsce

 

„Podglądania filmowe”- warsztaty filmowe i pokazy filmowe

4 pkt

VI miejsce

„Tobie Polsko”- warsztaty taneczno-muzyczno-teatralne

4 pkt

VII miejsce

 

Warsztaty taneczne -Stróża

3 pkt

VII miejsce

 

„Pstryk”-warsztaty fotograficzne+ pokaz filmu na plaży w Borzygniewie

3 pkt

 

OŚWIADCZENIE

Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

wydane w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe centrum Kultury

pt. „Gok dla każdego – poziom następny”

 

W związku z wycofaniem się z udziału w projekcie pomysłodawców inicjatywy „Feta Barw- festiwal kolorów” oświadczamy, iż kolejnym projektem spełniającym kryteria do dofinansowania jest „Folkowe Popołudnia- Domanice”. W związku z powyższym lista rankingowa inicjatyw lokalnych 2018 do realizacji na terenie gminy Mietków przedstawia się następująco:

 

1. „Gminne włóczykije”-fotograficzny przewodnik po Gminie Mietków

2. „Słowiańskie klimaty"

3. „Warsztaty filmowe"

4. „Powrót do przeszłości"

5. „Idę w góry cieszyć się życiem"

6. „Stu chórzystów na 100-lecie Niepodległej Polski"

7. „ Folkowe Popołudnia- Domanice”