24 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Gok dla każdego, poziom następny, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury i GOK w Mietkowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz inicjatorzy i uczestnicy zrealizowanych inicjatyw. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg wydarzeń. Wręczyliśmy około 100 dyplomów z podziękowaniami. Wartym podkreślenia jest fakt , iż zdaniem pana Pawła Kamińskiego – koordynatora programu z ramienia Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, wszystkie inicjatywy prezentowały wysoki poziom organizacyjny oraz wskazywały na duży rozwój kapitału ludzkiego na naszym terenie. O ich wielowymiarowości świadczy fakt, że dotykały najróżniejszych sfer życia kulturalnego. Były takie, które sięgały do naszych tradycji, historii życia codziennego, wypoczynku, pracy i zabawy, rękodzieła, tańca, jak i dotykały współczesności (film, fotografia), poszerzając kompetencje uczestników. Szczególnym projektem okazał się jednak ten, który doskonale wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i w sposób wyjątkowy trafiał nie tylko do ucha, ale i serc, wywołując wzruszenie, łzy oraz głębokie poczucie patriotyzmu i jedności, dumy z tego, że jesteśmy Polakami. On właśnie odbił się najszerszym echem nie tylko w naszej gminie ale i w regionie.
Zrealizowaliśmy 7 inicjatyw lokalnych, których samo przeprowadzenie trwało 35 dni (w ciągu 3 miesięcy). Odbiorcami projektu było 1371 osób. Zrealizowano 25 rodzajów warsztatów, 3 pokazy, 4 wycieczki, 2 wystawy, a wszystko to w ramach 5 dużych wydarzeń. Odbyło się 6 koncertów, 7 spotkań autorskich. Nakręcono 5 filmów oraz wydano 3 publikacje o łącznym nakładzie 144 sztuki. Koszt całego przedsięwzięcia to tylko 22.000 zł. Udało nam się zaangażować i zintegrować nowe środowiska aktywne oraz pogłębić więzi międzypokoleniowe. Sprawiliśmy, iż ludzie z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekraczali swoje wewnętrzne bariery nie przestając się doskonale bawić. Dzięki realizacji projektów stworzyliśmy możliwość zawarcia nowych znajomości, pogłębienia wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności, jak również odkrycia lokalnych talentów. Ogromna frekwencja odbiorców inicjatyw była doskonałą okazją do promocji twórców i produktu lokalnego, jak i gminy. Wśród uczestników inicjatyw dominowało ogólne zadowolenie, satysfakcja z dobrze wykonanych zadań i jednocześnie towarzyszyły temu ogromne emocje. Projekty miały również tę wartość dodaną, że wpłynęły na ogólną edukację, pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin.