W ramach projektu 8 września 2018 od godz. 14.45 do 01.00 w Maniowie Małym odbył się piknik historyczny "Śladami historii od Słowian do średniowiecza". W trakcie pikniku bractwo Ślęgu z Sobótki opowiadało o codziennym życiu słowian. Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich zaprezentowało ówczesny oręż oraz pokaz walk rycerskich. Znana wrocławska artystka uczyła (podczas otwartych warsztatów garncarskich) lepienia naczyń z gliny przy użyciu koła garncarskiego. Wieczorem odbył się koncert zespołu „Tantua” oraz ognisko, przy którym odczytano legendę napisaną przez mieszkańca Maniowa Małego. Kolejnym etapem projektu był jarmark historyczny Kraina chleba i miodu w Maniowie Wielkim, który odbył się 22.09.2018. W programie znalazły się pokazy: wyrabiania i pieczenia chleba, wyrobów cukierniczych połączone z nauką wykonywania prostych dekoracji na piernikach, stoiska ekologicznych produktów żywnościowych oraz otwarte warsztaty garncarskie i lepienia z gliny, jak i warsztaty pszczelarskie. Gościliśmy również lokalną poetkę i literatkę Stefanię Bronowicką. Zrealizowano też koncerty zespołów Rozmaryn i Sami Swoi.  26.10.2018 w sali GOK odbyło się spotkanie z Joanną Lamparską, współpracowniczką National Geographic, Śladami tajemnic Dolnego Śląska. Zrealizowano wszystkie założenia projektu. Odbiorcami projektu było około 450 osób.