Warsztaty chóralne i dwa koncerty, były głównym celem projektu. Wszystkie próby chóru odbyły się zgodnie z planem: 6 spotkań po dwie i pół godziny w dniach: 21 września, 28 września, 5 października, 12 października, 19 października i 26 października. Dodatkowe próby odbyły się również 8 października w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie (specjalnie dla pensjonariuszy tego ośrodka) i  9 listopada w GOK w Mietkowie (na prośbę chórzystów). W dniach 27 października w kościele w Milinie i 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie, odbyły się godzinne koncerty, na które przyszło wielu słuchaczy. Z inicjatywy chórzystów odbył się jeszcze jeden koncert w Regionalnym Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce. Na widowni było ponad 160 słuchaczy z Sobótki i okolic. W projekcie brało udział 94 chórzystów, dwóch muzyków: dyrygent i akompaniator. Wśród chórzystów byli, zgodnie z zamierzonymi celami, seniorzy, ludzie w średnim wieku, młodzież i dzieci. Najmłodszy wykonawca miał 9 lat, najstarsza wykonawczyni 94 lat. Zespół chórzystów łączył różne środowiska śpiewacze: członków zespołów ludowych „Listek Koniczyny” i „Sami Swoi” z Mietkowa, chórzystów z „Chóru otwartych serc” i z „A Capriccio” z Sobótki, młodzież śpiewającą w scholi ze Smolca i dzieci ze scholi  działającej przy kościele w Maniowie Wielkim. Wśród chórzystów było bardzo wielu amatorów. Rekrutacja do chóru odbywała się przez Facebook, stronę GOK w Mietkowie, sms-ami do rodzimych instytucji i znajomych. Inną formą reklamy projektu były  plakaty, które rozwieszono we wszystkich miejscowościach Gminy Mietków, zarówno przy rekrutacji, jak i przed każdym koncertem. Doborem repertuaru, opracowaniem śpiewników w tekstem i nutami zajęła się autorka pomysłu projektu. GOK w Mietkowie zlecił drukowanie śpiewników właściwej firmie. Na koncert, który odbył się w Milinie 27 października 2018r. z magazynu teatru wrocławskiego pożyczono dwa stroje dla konferansjerów: suknia stylizowana na XVIIIw. i mundur legionisty. Na potrzeby wszystkich koncertów rady sołeckie z Milina i Proszkowic użyczyły ośmiu podestów dla chóru. Transportem i montażem całej konstrukcji zajmowali się wolontariusze. Wszystkie próby odbywały się w Sali GOK w Mietkowie. Chórzyści podczas prób mogli korzystać z zakupionej do picia wody. Projekt „Stu Chórzystów na 100-lecie Niepodległej Polski” wniósł bardzo wiele w środowisku gminnym. Występy chóru podczas gminnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości były dużą atrakcją. W sumie ok 300 osób wysłuchało pięknego patriotyczno-religijnego koncertu. Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane, beneficjenci (chórzyści) są bardzo zadowoleni. Odbiorcy (widzowie, którzy byli na koncertach) nie szczędzili pochwał i zachwytu nad poziomem wykonawstwa.

Podczas prób i po koncertach członkowie chóru dopytywali się o możliwość dalszego wspólnego śpiewania. Chcą śpiewać w tym składzie i z tymi muzykami. Władze gminy i GOK biorą pod uwagę te głosy.

Wszystkie cele projektu zostały zrealizowane: