Plażowe warsztaty filmowe w Borzygniewie - 3 spotkania warsztatowo-wykładowe. 13.08.18 odbył się wykład „Jak powstaje film” omówione na nim zostały podstawowe założenia związane z powstawaniem filmu. Uczestnicy projektu zostali zapoznani  z zasadami obsługi nowoczesnych smartfonów. 14.08.18 zajęto się częścią praktyczną czyli realizacją opracowanego wcześniej scenariusza (zajęcia w terenie). Dokonano wyboru najbardziej udanych sekwencji, scen i ujęć oraz stworzono plan montażowy. Trzeci warsztat odbył się 16.08.18 i zajęto się na nim pogłębieniem wiedzy o typach i rodzajach montażu filmowego oraz zapisywaniem materiału filmowego w różnych formatach. Zakładaniem i prowadzeniem konta na YouTube. 15.09.18 to zakończenie projektu zorganizowane przy plaży Zalewu Mietkowskiego, z ogniskiem z kiełbaskami oraz Plażowym Przeglądem Filmów Krótkometrażowych dla dzieci. Zrealizowano wszystkie założenia projektu. Udział w projekcie wzięło 90 osób